Arenapark

Het bestuur van de VBeO wil u op het volgende attenderen:

                                          Arenapark

Over het Arenapark | Plannen

Wilt u in gesprek? Stuur dan een e-mail aan de projectleider Marieke Koopmans, arenapark@hilversum.nl of bel 035 629 22 58.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden doormiddel van een nieuwsbrief. Stuur dan een e-mail naar: arenapark@hilversum.nl met uw naam en emailadres.

Over het Arenapark

Het Arenapark ontvangt dagelijks duizenden mensen die hier komen werken, leren en sporten. Het Arenapark is samen met het Laapersveld de grootste kantorenlocatie van de regio Gooi en Vechtstreek.
Het Arenapark bestaat uit 30 hectare en telt 35 gebouwen en 23 bedrijven. Het gebied huisvest Nike, de Rabobank, SLTN en vele andere bedrijven. Daarnaast zijn hier het MBO College Hilversum en de NCOI met hun opleidingen gevestigd. Sporten kan op de atletiekbaan of in de Dudok Arena Sporthal. Naast het Arenapark ligt station Hilversum Sportpark. Zie voor meer informatie de website van het Arenapark 

Wat is het probleem?

Het Arenapark kampt met problemen rond de uitstraling, de bereikbaarheid en het voorzieningenniveau. Dit komt doordat een deel van het Arenapark nooit is afgebouwd. Bovendien zijn sommige plekken die in de beginjaren zijn ontwikkeld, inmiddels verouderd.

Wat zijn we van plan met dit project?

De gemeente Hilversum wil het Arenapark de komende jaren doorontwikkelen, samen met de eigenaren en gebruikers. De Structuurvisie 2030 beschrijft de ambitie. De gemeente wil samen met de organisaties, buurtbewoners bepalen wat het Arenapark nodig heeft. We maken een update van het Masterplan Arenapark uit 2007. We maken stap voor stap investeringsplannen voor de uitvoering. En we brengen in beeld of een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is.

Waarom nu?

Het kantorenpark is in fasen gebouwd in de periode 1990-2014. Door de economische crisis zijn sommige gronden op Arenapark niet tot ontwikkeling gekomen. Deze liggen al meer dan 10 jaar braak. In 2017 en 2018 zijn al deze gronden gekocht door Nike en GA Capital. Ook is begin 2018 duidelijk geworden dat de Nike Campus op het Arenapark blijft, met het Nike hoofdkantoor voor de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Daarmee is er weer perspectief gekomen om het Arenapark door te ontwikkelen.

Met wie?

Als het gaat om verbeteren van bereikbaarheid, parkeren en inrichting van openbaar verblijfsgebied is de gemeente initiatiefnemer. Bij de ontwikkeling van gronden de particuliere eigenaren. We willen omwonenden goed informeren en uitnodigen mee te denken over zaken die de omliggende buurten raken.

Wat gaat er dan concreet veranderen op en rond het Arenapark?

Wat er concreet gaat veranderen, is nog niet bekend. Voor de uitvoering van deze plannen zijn nog een heleboel besluiten nodig, zowel van de gemeente, als van de eigenaren, de gebruikers, en partners zoals ProRail, NS, provincies, het Goois Natuurreservaat, enzovoort. Het is dus nog niet zeker welke maatregelen genomen worden. Wel geeft de Structuurvisie 2030 een streefbeeld met mogelijke ‘ingrediënten’ die we in elk geval gaan onderzoeken op wenselijkheid en haalbaarheid.

·       Ontwikkelen van het nog braakliggend terrein met hoogwaardige architectuur;

·       Realisatie van hotel en andere ondersteunende horeca;

·       Realisatie van een running track en paden naar omliggend buitengebied;

·       Verbeteren van de bereikbaarheid van het Arenapark voor;

o   Auto: zuid-centraal route op het park realiseren; parkeerdruk verminderen;

o   Trein: perron verplaatsen en/of perron-perron verbinding realiseren; frequentie verhogen; park&ride voorziening realiseren;

o   Bus: HOV halte realiseren op Arenapark;

o   Fiets en voetganger: betere paden naar en op Arenapark; voldoende fietsparkeervoorzieningen

·       Verbeteren van de openbare ruimte: parkeren op maaiveld gereguleerd, verhogen van uitstraling als groene en sportieve campus.

Het streven is om in 2018 al te starten met de uitvoering van enkele korte termijn maatregelen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, verkeer en omgeving. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *