Verbinding Hoorneboeg

Beste Buurtbewoners,

Op maandag 19-6-2017 was ik aanwezig op de publieksavond van het project natuurverbinding Hoorneboeg georganiseerd door Karen Heerschop wnd. directeur-rentmeester GNR (Gooisch Natuur Reservaat) en de Provincie Noord-Holland vertegenwoordigd door Hil Kuijpers.

Tijdens de informatie avond werd nadere uitleg gegeven over het plan van aanpak dat de Provincie Noord-Holland en GNR hebben samengesteld.

Tot de verbazing van GNR krijgt het oorspronkelijke plan niet voldoende draagkracht vanuit de bevolking (zie eerdere publicaties op de website).

Karin Heerschop vertelde dat GNR niet in de gaten heeft gehad dat er tegelijkertijd bomen gekapt (gaan) worden voor de verbreding A27, de verbreding Utrechtse weg, de parkeergarage ziekenhuis, de nieuwe toegangswegen en nieuwbouw Plan Monnikenberg, de natuurverbinding Hoornboeg (ca 80.000 bomen) en de plannen van GNR zelf om een gedeelte Cronebos in heidegebied om te zetten. Men begrijpt dat deze kaalslag bewoners verontrust, bijvoorbeeld wanneer het om fijnstof gaat. De focus van het GNR ligt echter bij het behouden van met uitsterven bedreigde dieren, bijvoorbeeld de hazelworm, en niet bij de buurtbewoners. De protesten in 2016 van de bewoners van Hollandsche Rading, de Vereniging Utrechtse weg en VBeO hebben het oorspronkelijke plan een jaar geleden in de wacht gezet.

Er zal nu een adviesgroep worden samengesteld (zie bijlage) vanuit de stakeholders die input gaat geven aan een nog nader te kiezen, onafhankelijk onderzoeksbureau dat de oorspronkelijke plannen van GNR gaat toetsen en alternatieven gaat ( kleiner/ minder impactvol ) onderzoeken. Op deze wijze moet er meer draagvlak ontstaan. Voorwaarde vanuit de Provincie is dat de verbinding effectief is, hoewel er geen vaste meetpunten zijn, wanneer die verbinding dan als effectief mag worden beschouwd.

Samenvattend:  de verbinding Hoornboeg moet gaan werken, hoe dan ook, maar misschien kan het op een andere wijze (zie bijlage).

Ik verneem graag wie van onze buurtbewoners, liefst met verstand van (ecologische) zaken, in deze adviesgroep plaats wil nemen.

Graag voor 27 juni melden bij de provincie en ondergetekende, zodat ik zeker weet dat onze buurt vertegenwoordigd zal zijn.

Met vriendelijke groet

Namens bestuur VBeO

Ineke Riezebos

hoornboeg1 Hoornboeg2

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, verkeer en omgeving. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *