Home

Deze website is voor de buurtvereniging Bonairelaan e.o. Hilversum.

Het doel is de leden te informeren over zaken die hun belangen raken. In de komende tijd zal de inhoud van deze site verder ontwikkeld worden, hopelijk met uw hulp.

Voor informatie: email naar felixbuenen@hotmail.com.